Η έννοια της ψυχοθεραπείας

Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει ,για παράδειγμα, είκοσι δυνατότητες και από αυτές να χρησιμοποιεί τις πέντε. Βρίσκεται συνεπώς στην ίδια θέση με εκείνον που έχει πέντε δυνατότητες και τις χρησιμοποιεί όλες.

Στην έννοια της θεραπείας θεωρούμε οτι περιλαμβάνεται και η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, η αποτελεσματική επικοινωνία και η απόκτηση κοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Στην έννοια της θεραπείας εντάσσουμε επίσης και την κατάκτηση της αίσθησης του ανήκειν, την αίσθηση εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να νιώθει μέρος του κοινωνικού συνόλου και να αισθάνεται χρήσιμος και αποδεκτός μέσα σε αυτό.

 

 

Σκέψεις...

"Πρέπει να ξεκινήσεις να βλέπεις τον εαυτό σου σαν το άτομο που θέλεις να γίνεις."

(Ανώνυμος)

Εγγραφή στο newsletter

Μουσική Χαλάρωση