Σκέψεις...

"Ελευθερία είναι η θέληση να είναι κανείς υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του."

(Φρ. Νίτσε)

Εγγραφή στο newsletter

Μουσική Χαλάρωση